Palvelut yrityksille

Business Coaching

MITÄ LÄHDETÄÄN VAHVISTAMAAN?

Palvelu yksilöille, työtiimeille ja ryhmille. Coachingin avulla saadaan aikaan myönteisiä muutoksia kohti tavoitteita. Coaching on vuorovaikutteista keskustelua, jossa vallitsee arvostus ja luottamus. Löydetään yhdessä ne mahdollisuudet, jotka itseltä tai omalta ryhmältä saattavat vielä olla piilossa. Luodaan kokonaiskuva siitä, millä asenteella ja valinnoilla päästään eteenpäin.  Huomioidaan myös se, mikä jo toimii ja mitä lähdetään vahvistamaan.

Johto, johtoryhmät ja esimiehet

Räätälöity palvelu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Esimerkkiaiheita:

Motivoiva ja tehokas johtajuus

Muutos yrityksen toiminnassa

Organisaation muutoksen läpivienti

Asiakastyön kehittäminen

Uuden yrityksen johtaminen

Osallistava johtaminen

Suunnittelu ja priorisointi

Strategian kirkastaminen ja johtaminen

Tiimit ja työyhteisöt

Rakennetaan yrityksesi tarinaa suhteessa työntekijöihin. Minkälaista osaamista tiimistä löytyy ja mikä on sen arvo yrityksellesi? Huomioidaan myös jokaisen ainutlaatuiset näkemykset ja vahvuudet. Millainen menestysstrategia voidaan vahvuuksista kehittää? Esimerkkiaiheita:

Eri yksiköiden yhteistyö

Asiakastyö

Työjärjestelyt

Uusi organisoitumisen tapa

Työhyvinvointi ja työpaikan ilmapiiri

Asiantuntijat

Yksilöllinen coaching auttaa haastamaan omaa ajatusmaailmaa ja selkeyttämään työhösi liittyvää aihetta ja luo siihen konkreettisia tavoitteita ja toimintaideoita. Inspiroidutko työtehtävästäsi, saatko tukea johdolta ja ymmärrät tavoitteet, ovatko tietosi ja taitosi ajan tasalla? Esimerkkiaiheita:

Omien vahvuuksien tunnistaminen

Ajanhallinta

Priorisointi

Oma hyvinvointi

Uuden uran suunnittelu

Asiantuntijasta esimieheksi

Tekojen arvo määräytyy seurauksissa

Projektinjohto

Tarvitsetko yrityksesi projektiin vetoapua. Projektinjohtopalvelu tarjoaa sinulle projektipäällikön, joka pitää langat käsissä ja vie projektin alusta loppuun sovittujen aikataulujen ja tavoitteiden puitteissa.

 

Vaihtoehto voi olla myös fasilitaattori, joka tarjoaa avun ryhmän työskentelyyn ja eteenpäin menemiseen kohti tavoitetta.

KYSY LISÄÄ

Muutosta tapahtuu koka ajan. Meidän tehtävämme on huomata hyödyllinen muutos ja soveltaa sitä.